Short Film Winner

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ หนังสั้น
ในงาน เทศกาลหนังเมืองปาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี โพธิศรี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ /ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สร้างชื่อคว้ารางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองปาย

โดยเป็นผลงานของ นายอาคม บุญชู นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากงานเทศกาลหนังเมืองปายในหัวข้อ ปาย...ความรัก..โลกร้อน หนึ่งในกิจกรรมของงานเทศกาลคือการเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศผลิตภาพยนตร์สั้น 4 Days a film ในหัวข้อ ความรัก...และโลกร้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วประเทศส่งบทภาพยนตร์เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 120 ทีม ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 เรื่อง คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทั้ง 5 ทีม ได้รับทุนไปดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์ตามบทที่ผ่านการคัดเลือก เป็นเงิน 5,000 บาท และต้องถ่ายทำให้เสร็จภายใน 4 วัน

นายอาคม บุญชู และทีมงานได้สร้างภาพยนตร์สั้นในชื่อ”ในหอพักในซอย” เป็นเรื่องของหญิงสาวกับดอกไม้ (ในกระถาง) จากการที่โลกร้อนขึ้นทำให้ดอกไม้ที่เธอปลูกไว้ในห้องเหี่ยวเฉา ทำให้เธอต้องลุกขึ้นมารณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาดังกล่าว จนเพื่อนฝูงบางคนคิดว่าเธอบ้า

ภาพยนตร์ดังกล่าวได้เข้าร่วมฉายในงานเทศกาลหนังเมืองปาย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นปีแรกที่นักศึกษาได้จัดตั้งชมรมถ่ายภาพและหนังสั้นขึ้น เพื่อการส่งเสริมศิลปะด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์อย่างจริงจัง ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่าย การอบรมด้านวิชาการ และการจัดนิทรรศการในลำดับต่อไป